Rok po rozbiciu radiowej Trójki: „Jej odbudowa możliwa, ale w innym kształcie”

Przed rokiem unieważniono wydanie Listy Przebojów radiowej Trójki, co zapoczątkowało radykalne zmiany w stacji. – Nikt już dzisiaj nie stworzy takiej wyjątkowej mozaiki gatunkowo-tematycznej, jaką była Trójka. To był fenomen na miarę „Przekroju”, który z powodów politycznych rozwalono siekierą – uważa medioznawca, prof. Maciej Mrozowski. A prof. Jacek Dąbała uzupełnia: – Nie ma możliwości odtworzenia „klasycznej” Trójki sprzed roku, tworzyli ją ludzie o innej kulturze bycia.