Ministerstwo: Od decydowania o nauce religii są rodzice, ale dzieci mają głos

Uczniowie niepełnoletni nie mogą sami decydować udziale w lekcjach religii. Prawo do decydowania o wychowaniu religijnym dzieci konstytucja oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy dają rodzicom. Rodzice jednak powinni współdziałać z dzieckiem i uwzględniać jego punkt widzenia – pisze Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich.