Delegacja Sił Zbrojnych Szwajcarii w NCBC, tematem rozmów: doświadczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa

Dyrektor NCBC przyjął delegację sił zbrojnych Szwajcarii. Polsko-szwajcarskie spotkanie odbyło się w siedzibie Centrum w Legionowie. Dyrektorowi NCBC, gen. bryg. Karolowi Molendzie towarzyszyli szefowie pionów cyber i krypto, główny specjalista NCBC oraz szef Oddziału Współpracy Międzynarodowej i Komunikacji Społecznej NCBC.