Zajęcia wspomagające? Spokojnie, zaczniemy we wrześniu

Realizacja programu zajęć wyrównawczych – kolejnego po Aktywnym powrocie dzieci do szkół programie wsparcia – na który rząd przeznaczył 187 mln zł, nabiera tempa. Po falstarcie regulacyjnym, kiedy to Ministerstwo dało dosłownie cztery dni na przygotowanie siatki zajęć w czerwcu, szykowane są konkretne działania, rozpisane na daty – od 2 września do 22 grudnia.