Rybnickie gminy chcą wspólnej strategii rozwoju

9 czerwca w Czerwionce podpisano porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy przy opracowaniu, realizacji i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.