Remonty nawierzchni drogowych na Czubach – realizacja projektu z VI edycji Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy osiedli Łęgi, Poręba i Skarpa korzystają z nowych nawierzchni dróg i chodników od 2020