Powtórki oświatowego okrągłego stołu nie będzie. To już przećwiczyliśmy

Grupa robocza zespołu trójstronnego ds. statusu zawodowego pracowników oświaty nie podjęła dzisiaj (18 czerwca) żadnych ustaleń w kwestii oceny pracy nauczycieli oraz odbiurokratyzowania placówek oświatowych. Można powiedzieć: z dwóch powodów – po pierwsze, ministerstwo Edukacji i Nauki nie przygotowało żadnych materiałów do dyskusji; po drugie, w rozmowach nie uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, a więc trzecia strona zespołu trójstronnego nie była reprezentowana.