Nie ma śladu po nierównościach. "Droga jest równa jak stół"

Była dziurawa jak ser, teraz jest równa jak stół. Tak można powiedzieć o fragmencie ul. Goplany w Marklowicach, której remont właśnie się zakończył.