Kopciucha na nowoczesny kocioł węglowy z dotacją już nie wymienisz. Zmiany w "Czystym powietrzu"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o istotnych zmianach w funkcjonowaniu programu „Czyste powietrze”, w którego ramach można uzyskać dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizacje budynków. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już w ramach programu dotacji do zakupu pieców węglowych. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.