Ceny pozwoleń na emisję CO2 spadły poniżej 50 euro

Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.