14 czerwca przyjdź oddać krew w Jastrzębiu-Zdroju z harcerzami

W poniedziałek 14 czerwca Klub Honorowych Dawców Krwi Harcguis zaprasza krwiodawców z Jastrzębia-Zdroju do uczczenia przypadającego w tym dniu Światowego Dnia Krwiodawcy. Najlepszą okazją do tego będzie oczywiście podzielenie się darem życia.